Anasayfa / Kategoriler (Sayfa 30)

Kategoriler

Uzlaşı Ciddi Bir Akttır Rasim Özdenören

Uzlaşı ciddi bir aktır (edim). Çatışmanın olduğu yerde uzlaşma arayışına gidilir. Ama acaba her çatışma bir uzlaşma arayışını sonuçlar mı? Uzlaşma arayışını sonuçlasa bile uzlaşmaya varmak mümkün olur mu? Çatışmanın uzlaşmayla sonuçlanması her ikisinin aynı düzlemde yer alıyor olmasını gerektirir. Bu önerme daha baştan önkabullerimiz arasında bulunmalıdır. Uzlaşma talebinde bulunan kesim (kişi, kurum), çatışmaya düştüğü kesim (kişi, kurum) karşısında aynı düzlemde …

Daha fazlası »

İslâm Dini Sulh’u Esas Alir

“ Sulh hep hayırdır ” (Nisâ, 128.) Varlık âlemi içinde “Ahsen-i Takvim” üzere/en güzel sûrette yaratılmış olan insan, kendisini yoktan var eden ve bütün nimetleriyle perverde eden yüce Rabbiyle dikey; içinde yaşadığı toplumla/toplumun her bir ferdiyle ayrı ayrı yatay olarak münâsebet içindedir. Yüce Rabbiyle olan münâsebeti Allah’tan insana doğru Vahiy, insandan Allâh’a doğru ise duâ ve iltica halinde dikeydir. İçinde …

Daha fazlası »

Cefâ İkliminden Sefâ İklimine

Macid Arsan Geylânî adlı müellif, ‘Hakeza Zahare Cilu Salahaddin Hekeza Adet el Kuds’ adlı eserinde mühim noktalara temâs eder. Bu da gönül ikliminin duruluğudur. Gönül ikliminde duruluğa eremeyen yâni kalpleri ve gönülleri fethedemeyen, ülkeleri ve diyarları fethedemez. Ederse de bu zorbalıkla ve zâlimâne olur ki, kalıcılığından şüphe edilir. Zulüm ile âbâd olanın âhiri berbâd olur demişlerdir. Macid Arsan Geylânî bu …

Daha fazlası »

Îmân Kardeşliği Yasası

Mü’minlerin kardeşliği Kur’ân, sünnet ve icmâ ile sâbittir. Bu kardeşliği inkâr edenler kâfir olur. Mü’minlerin kardeşliğini inkâr etmeyen, fakat bu kardeşliği uygulamayan, zedeleyen, yıkan, darbeleyen, Ümmet içinde fitne, fesat, nifak, şikak ve tefrika çıkartan kimseler ve zümreler büyük günah işlemiş ve isyân etmiş olur. Îmân kardeşliği, talâkı olmayan bir nikâha benzer. Hadîs-i şerîfte ‘siz birbirinizi sevmedikçe îmân etmiş olmazsınız’ buyrulmaktadır. …

Daha fazlası »

Efendimizin Özel Hayâtından Sünnet ve Tavsiyeler

Peygamber Efendimiz (sav) yatsı namazını kıldıktan sonra yapılacak bir iş varsa yapar, yoksa uyumaya geçerdi. İnsanların gece geç vakitte yatmalarından hoşlanmazdı. Çünkü gece geç yatmak, teheccüde kalkmayı zorlaştırdığı gibi sabah namazını da riske attırır. Efendimiz (as), bazen gece geç vakitlere kadar Hz. Ebûbekir ve Hz. Ömer’le istişârelerde bulunurdu. (Tirmizi, K.S.-3103) Yatsı namazını kıldıktan sonra muhabbet etmekten hoşlanmazdı. (Buhari, Müslim, Ebu …

Daha fazlası »

Hicrette Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)

Ebû Bekir dahi: – “Babam sana fedâ olsun yâ Rasûlallah ben de maiyyet ve sohbetlerinizde bulunacak mıyım?” dedi. Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz hazretleri de: – “Evet, sen de beraberimdesin” buyurdu. Sonra Ebû Bekir: -“Yâ Rasûlullah! Babam Sana kurban ve fedâ ol­sun bu iki râhilenin hecin devemin birini alınız.” dedi. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz haz­retleri de: – …

Daha fazlası »

MAL İLE CİHÂD ETMEK

  Kendisinden başka hak ilâh olmayan, cinleri ve insanları yalnızca kendisine ibâdet etsinler diye yaratan, yarattığı kulları üzerinde yegâne hüküm sâhibi Allah (cc), muvahhid mü’min kullarından, karşılığında cennet vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır. Allâh’ı Rabb, İslâm’ı dîn ve Rasûlullah Muhammed’i (sav) önder kabûl edip râzı olarak katıksız îman eden muvahhid mü’minler, bu alış-verişe cân u gönülden râzı olmuş …

Daha fazlası »

Buğday Bozulunca…

Beşeriyetin beslenmesinde en temel gıdasının tahıl olduğunu bilen şer odakları, ifsada buğdayla başlarlar. Papaz Mendel’in açtığı yoldan ilerleyen Rockefeller Vakfı, Dr Borlaug adlı şeytanı destekler ve buğdayın genetik yapısını değiştirirler. İlk olarak iklimi nedeniyle yılda iki kez hasat imkânı bulunan Meksika’da Rockefeller Vakfı’nca Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi (IMWIC) kurulur. Ardından dünyadan binlerce tabiî tahıl türü toplanır. “Arkeolojik kazılara …

Daha fazlası »

Hayme Ana (Devlet Ana)

Güngüz Alp’in eşi, Ertuğrul Gazi’nin annesi, Osman Gazi’nin ninesidir.  Hayme, çadır demektir. Hayme Ana da, çadır anası anlamına gelmektedir. Yüzölçümü 22 milyon metrekareye ulaşan Osmanlı Devleti’nin kurucularına, Kayı Boyu halkına analık yaptığı, fedakârca, cefakârca her işe koştuğu, herkese kol kanat gerdiği için “Devlet Ana” olarak da anılır. Kocası Gündüz Alp’in vefatından sonra dağılma noktasına gelmiş olan Kayı Boyu’nun ilk önce …

Daha fazlası »

Uzlaşan Ululaşır

‘Hep birlikte Allâh’ın ipine (Kur’ân’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allâh’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti sâyesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.’1 Kâinâta şöyle bir baktığımızda yaratılmışların mükemmel …

Daha fazlası »