Anasayfa / Kategoriler (Sayfa 20)

Kategoriler

İç Sorunlar

İç Sorunlar Ferhat Aslan Âile Danışmanı ve Psikoterapist İnsanlar arası sorunların çıkış sebebi ile çözüm yolları her ne kadar birbirine benzese de, iç sorunların çözüm yöntemleri dış sorunlardan çok daha farklı ve zordur. Dışarıda sorun oluşturan yabancı bir insandan, onunla bir daha görüşmemek üzere uzak durabilirsiniz. Alışverişinizi keserek sorunu bir derece çözebilirsiniz. Ancak bu yöntemi âile içi sorunların çözümünde kullanırsanız, …

Daha fazlası »

Diyabet (Şeker Hastalığı)

Diyabet (Şeker Hastalığı) Ferda Ümit Gedik Diabetes mellitus Tip 2’ye gidişte ‘serbest seyahat kartı’ gibi olan 3 faktör vardır: Fazla kilolar, hareket eksikliği ve yüksek oranda karbonhidratlı bir beslenme. Tersinden söylersek: Normal kilo, fiziksel aktivite ve sağlıklı bir beslenme Tip-2 Diyabeti iyileştirebilir. Tip-1 Diyabet ise bir kez ortaya çıktı mı, dışarıdan gelecek müdahalelere nisbeten bağışıkmış gibi görünür. Fakat Tip-1 diyabette …

Daha fazlası »

Es’ad-ı Erbilî’nin (ks) Düşünce Sisteminde Sohbet -Mektûbât’ı Çerçevesinde-

Es’ad-ı Erbilî’nin (ks) Düşünce Sisteminde Sohbet -Mektûbât’ı Çerçevesinde- Fatih Çınar Es’ad Efendi, son dönemde mânevî kişiliğiyle etkili olmuş birisidir. Kendisi; eserleri, yetiştirdiği talebeleri ve tasavvufî fikirleriyle nüfûzunu geniş kitlelere ulaştırmayı başarmış bir sûfîdir.1 Gönül medeniyeti inşâsında dur durak bilmeden gayret gösteren bu gönül insanı, fikirleri, eserleri ve yolunu tâkip edenler aracılığıyla aramızda yaşamaya devâm etmektedir. Biz bu çalışmamızda, onun geniş …

Daha fazlası »

Îman Cevheri

Îman Cevheri Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay Kul, bazen hiç farkında olmadan Allâh’ın gazabına sebep olacak bir söz söyler ve bu söz sebebiyle Cehenneme düşer.1 Mukaddesatla İstihzâ veya Onu Tahkir Etme İslâm’ın temel esaslarından birini açık bir şekilde reddetmemekle birlikte; Cenâb-ı Hakk, Cenâb-ı Peygamber, Kur’ân-ı Kerîm, melekler ve İslâm dîni ile; Kur’ân ve Sünnet’in temel esaslarından, İslâm dîninin mukaddes kabûl …

Daha fazlası »

Cihad

Cihad Alemdar Kur’ân-ı Kerîm okurken Zâriyat Sûresi’nin ellinci âyet-i celîlesi çok duygulandırdı. Biz ne yapıyoruz, Rabbimiz ne buyuruyor? “O halde Allah Teâlâ’ya koşun.” Küfürden îmâna, Günahdan, tevbe ile tâate, Zikrullâha devamla, gafletten uyanıklığa, Cehâletten ilme, Nefsânî arzulardan takvâya, Şüpheden yakîne, kat’î ve kesin inanca, Şeytânın hîlesinden Rabb Teâlâ’ya koşun. İbrahim Edhem’e (ks) sorarlar: –  Neden duâmız kabûl olmuyor? – Ey …

Daha fazlası »

Tasavvufta Edeb

Tasavvufta Edeb Servet Yalçın Tasavvuf edepten ibârettir. Edeb: Mürîdin kendi nefsine, ihvânına, mürşidine ve Allâh’a karşı uyması gereken kurallardır. Bu kurallara uymak vuslat vesîlesidir. Edebe uymayanlar lütuftan mahrûm olurlar. Tasavvuftaki edeb kuralları Tefsir, Hadis ve Fıkıhta “usûl” diye isimlendirilir. Usûle uymayanlar maksada ulaşamazlar. İslâm eden üzerine kaimdir dense yanlış söylenmiş olmaz. Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de değişik sûre ve âyetlerde kendi nefsimize, …

Daha fazlası »

Eski Çarşılarda Aşk

Eski Çarşılarda Aşk Saliha Malhun “Kapalıçarşı, kapalı kutu” demiş şâir… Hangi şâir söylemişti şimdi bunu hatırlayamadım ama şehrin kalbi belki de bu kapalı kutunun içinde bir yerlere gömülü. Mahkûmu olduğum bir zaman dilimi içinde, şimdiki dünyâya bakan gözlerim eşyânın ardındaki sırrı didikleyerek acı çekmemi kim istiyor ki benden? Üstâdım Tanpınar gibi zamanın durduğu ve biriktiği mekânların ürpertici loşluklarında aradığım ne? …

Daha fazlası »

Kalkınma-Verimlilik-Bereket

Kalkınma-Verimlilik-Bereket Rasim Özdenören Bir toplumun refah düzeyi üretimde, tüketimde ve üretim faktörlerinin kullanımında optimum düzeyin dengede tutulmasıyla sağlanır. Ancak bu denge salt iktisâdî bir olay olarak karşımıza çıkmaz. Toplumun çeşitli veçhelerindeki huzur ve mutluluk ortamı da refah düzeyini etkiler. Sürekli kargaşa ve anarşi ortamında yaşayan bir toplumda farazî olarak refah düzeyi yükselse bile, toplumun geneli ve o toplumu oluşturan bireyler …

Daha fazlası »

Oku ve Yüksel! Kur’ân ile Yükselenler

Oku ve Yüksel! Kur’ân ile Yükselenler Prof. Dr. Ali Akpınar Hayat düstûrumuz Kur’ân-ı Kerîm, bizim dünyâ hayâtımızı tanzîm eder ve bize dünyâ ve âhirette şerefli bir hayat va’deder. Kur’ân’ın aydınlığında müslümanca bir hayat yaşayanlar hem dünyâda azîz olurlar hem de âhirette. Hem dünyâda izzete ererler, hem de âhirette cennete nâil olurlar. Nitekim bir hadiste şöyle buyrulmuştur: “Kur’ân’ın sâhibine kıyâmette şöyle …

Daha fazlası »

Terk ve Teslîmiyet

Terk ve Teslîmiyet Mustafa Özçelik Yûnus eger derviş isen terk eyle küllî dünyâyı Dünyâ eger Uçmagısa dervişlere zindân olur Yûnus Emre Halvetî geleneğinde Yûnus Emre’nin, o çok bildiğimiz Hacı Bektaş Veli dergâhına buğday istemek için gitmesi ve oradan Tabduk Emre dergâhına gönderilmesi, kendisine dağdan odun getirme görevi verilmesi ve onu tâkip eden diğer olayların anlatıldığı hikâyesinden farklı bir hikâyesi vardır. …

Daha fazlası »