Anasayfa / Kategoriler / Aile Hayatı (Sayfa 2)

Aile Hayatı

Hayat

Kim dirilirse, o alınır bezm-i hâs’a, özel görüşmeye. Dâvetçileri zâtı olur, ikrâmı da kendisi yapar. Onlar için ölüm yoktur. Dünyâda yeyip içen, gezip dolaşan Sıddîk-i Ekber gibi. Hakk Teâlâ ister onun rızâsını. “Sorun kullarıma ne istiyor?” iltifâtı gibi. Muhiddin-i Arabî’nin gözlerini yumup kalben ihsânı gibi. Eteği açılınca, on sekiz bin âlemin seyredilişi gibi. Dirilmek için Üveys olmak gerek. İlimde İmâm-ı …

Daha fazlası »

Yol Arkadaşın Kim?

“Unutma, sen dünyâda yaşamıyorsun, dünyâdan geçiyorsun” der Mevlânâ. Yâni ‘sen yolcusun hancı değilsin, öyle ise yol masrafını yap, yol arkadaşını iyi seç ey insan’ diyerek uyarmaktadır bizleri yukarıdaki veciz ifâde ile. Evet insan bir yolcudur. Ruhlar âleminde başlayan yolculukta, dokuz ay kadar anne rahmi durağından sonra en fazla doksan-yüz yıl kalacağımız dünyâ istasyonu ve ardından kabir, berzah, mahşer durakları derken …

Daha fazlası »

Mânevî Baba

Evvel Âdem babamız Sonra Havva anamız Zînetlendi dünyâmız Muhammed (sav) hürmetine. Şefkat ve merhametin kaynağı baba olmaktır. Efendimiz (sav) “Anası babası olmayanın, atası benim.” buyurur. Zât-ı Kibriyâ O’na, Raûf ve Rahîm İsm-i İlâhî’sini, sıfat olarak ifâde buyurdu. Enes b. Malik (ra) babasının yerine, rûhunun babası Efendimiz’i (sav) tercih etti. Hz. Selman, Hz. Bilal, Hz. Süheyb (r.anhüm) neseben yakın olmadıkları halde …

Daha fazlası »

Duygular ve Değerler Çatışırsa

Evrende düzen varsa, bu, arkasında fizikî yasalar olduğu içindir. Doğa yasaları veya tabiat kânunları diye okul sıralarında öğrendiğimiz bu kânunların dindeki karşılığı Sünnetullâh veya Âdetullah’tır. Güneşin bir sene sonra ne zaman doğacağını sâniyesine kadar biliyor ve bunu kendimizden emin olarak takvim yapraklarına yazıyorsak, güvendiğimiz bir hakîkat var demektir. Bunca yıldız, gezegen ve gök cisimleri havada birbirinin içinden geçmesine rağmen gece …

Daha fazlası »

Sorun Çözenler, Sorun Karşısında Çözülenler

Eşler arası çatışmaların yâni kimi zaman, kimi konularda düşüncelerin veya duyguların örtüşmemesi gâyet normaldir. Anormal olan şey, bu fikir veya duygu çatışmasının kavgaya dönüşmesidir. Şu bir gerçektir ki sorun yaşamayan âile yoktur. Sorun çözemeyen âile vardır. Bir âilede hiç sorun yaşanmamasını büyük tehlikenin sinyalleri olarak kabûl edebilirsiniz. Zîrâ o evde kimse kimsenin umurunda değildir demektir. Tartışmaya bile değer görmüyor muhatabını, …

Daha fazlası »

Yaygın Anne-Baba Tutumları

Psikolojik Danışman Ve Aile Danışmanı Eğitim, doğumdan ölüme kadar süregelen bir süreçtir. Hayat boyu süregelen bu sürecin ilk durağı “âile”dir. Çocuğun öğrenmeye yaklaşımı ve okul başarısında âilenin tutumu çok önemlidir. Âile ortamı çocuğun duygusal, zihinsel, sosyal ve ahlâkî gelişiminde büyük bir rol oynar. Taşın üzerine damlayan suların taşı şekillendirmesi gibi zamanla çocukların karakterleri de şekillenir. Âile, çocuğun bilinçli veya bilinçsiz …

Daha fazlası »

Birlikte Yaşlanmak Ama Nasıl?

Evlilik veya aile gibi kavramlar dini ya da geleneksel bakış açısıyla toplumun bel kemiğini oluşturan ana unsurlardır. Dini yaşam tarzını benimsemiş ve bu kurallarla hayatını kuşatmış herkes için bu bakış açısı ana eksen olarak kabul edilir. Evliliğe dair kalıplaşmış söylemleri tekrar etmektense konuya geleneksel ancak dini bir kılıfla tabulaştırılmış kuralları sorunsallaştırmak, modernizmin, bireyselliğin ve kadınlara getirilen ekonomik özgürlüğün etkisiyle değişen …

Daha fazlası »

Çocuklarda Özgüven Gelişimi

Çocukların eğitiminde en önemli faktörlerden birisi özgüvendir. Özgüven, çocuğun kendi benliğine duyduğu güven çerçevesinde hareket etmesidir. Çocuk, bu güven temelini öncelikle âilesinden almaktadır. 0-6 yaş grubunda bu güven duygusu büyük ölçüde şekillenmektedir. Çocuklar okula özgüvenlerini kazanmış veya yitirmiş olarak başlamaktadırlar. Okulda çocuğun potansiyelini tam olarak kullanmasında, derslerde başarılı olmasında, öğretmen ve çocuğun tutumundan çok âilenin geçmişte çocuğa karşı olan tutumu …

Daha fazlası »

Bırakın Çocuğunuz Ağlasın!

‘Gülüyorsunuz. Ağlamıyorsunuz’ (Necm/60) Toplumsal olarak çocuklarımızı susturmak üzerine binâ ettiğimiz bir ebeveynlik modelimiz olsa da, aslında gözyaşı her yaştan insan için çok özel bir sağaltma/iyileştirme mekanizmasıdır. Yetişkinlerin “ağladım rahatladım” cümleleri gibi, pek çoğumuzun zaman zaman hissettiği duygu yoğunluğunun göz pınarlarımızdan süzülmesi bizi denge hâline getirir. Olayların yoğunluğunu ve etkilerini üzerimizden atmamızı sağlar. Konu çocuk olunca da durum farklı değildir. Çocuklar …

Daha fazlası »

Çocuğun Gelişim Özellikleri

ÇOCUĞUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 0 – 3 YAŞ BEBEKLİK DÖNEMİ   3– 6  YAŞ OYUN DÖNEMİ   6 – 12  YAŞ OKUL DÖNEMİ   12 – 18  YAŞ ERGENLİK 0-3 YAŞ GELİŞİM EVRESİ    Doğmasını heyecanla beklediğiniz bebeğinizi kucağınıza aldığınızda onu sağlıklı ve en iyi şekilde büyütmek, yetiştirmek tek hedefinizdir. Bunun sağlanabilmesi için ise bebeklerin içinde bulundukları yaş evrelerini iyi bilmek …

Daha fazlası »