Anasayfa / Genel Arşiv (Sayfa 96)

Genel Arşiv

Portakal ve Limondaki Kimyâsallar

Portakal, mandalina ve limon hârika vitamin kaynaklarıdır. Fakat bu leziz ve şifâlı meyvelerde muhtevî herşey maalesef sağlıklı değildir. Zehirli kimyâsallar bu meyvelere yalnız yetişme safhasında değil hasad edildikten sonra da püskürtülür. BÖCEKLER PORTAKAL, MANDALİN VE LİMON AĞAÇLARINI TEHDİT EDİYOR Portakal, mandalina ve limon yetiştirmek çocuk oyuncağı değildir. Çeşitli ağaç ve yaprak bitleri,  koşnil (cochineal), Akdeniz meyve sineği, beyaz sinek ve …

Daha fazlası »

Strateji

Gâyesiz olamaz insan. Bâtılın bile bir amacı vardır. Melun, “onların hepsini azdıracağım” diyor. Yolunu tâkib edenler de belli bir hedefe doğru yürüyor. Yaratan Halik-ı Zü’l Celâl’in emirlerine karşı bir metot izliyor. Bunun için de plan ve proje yapıyor. Hem de yüz senelik, iki yüz senelik. Bir muvahhid, “Tevhid” ehli olarak ruhlar âleminde programlanan ahde sadâkatimiz ölçülüyor her an. Hedefi, gâyesi …

Daha fazlası »

Namazda Okuduğun Ettehiyyâtü’nün Sırrı Nedir?

Bir insanı ameliyat ederken uyuşturmak gerekir.. Ruhunu ameliyat ederken de tam ters yöntemi kullanmamız gerekir. Yani ruhunu ayıltmamız gerekir. Cümlelerim insanlara bazen çok ağır geliyor ; “Kim bu adam ?! , Kim ?! , Bütün iman hakikatleri dersinde cerrahi operasyon gibi kalpleri açıp eleştiriyor?!” Ağır geliyor bazen.. Fakat benim nefsime de ağır geliyor, ben nefsimin konuştuklarını yazıyorum size… Ama bu …

Daha fazlası »

Ekonomideki Temel Kavramlar

Bir konuda okuma yaparken karşımıza birçok kavram çıkmaktadır. Genellikle kavramlar metin içinde tanımlansa/açıklansa da, eğer bunlar ilk defa duyduğunuz kavramlarsa anlaşılması kolay olmayabilir. En anlaşılmaz olanları da genellikle soyut olan ve gerçek hayatta reel olarak karşılaşmadığımız kavramlardır. Ancak günümüzde internet kullanımının yaygınlaşmasıyla bilgiye ulaşmak gerçekten kolaylaştı. Bu yüzden okuma yaptığınız konuda bilmediğiniz kavramların içeriğini anında öğrenme fırsatına da erişiyoruz. Hatta …

Daha fazlası »

Akıl

Akıl, bir şeyin hakîkatini idrâk etme, anlamadır. Akıl kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de fiil olarak kırk dokuz yerde geçer. Ali (ra): Akıl, Rahmân’a kulluk, rûha güç ve kuvvettir. İmâm-ı Gazâlî (ra): Akıl, insanı hayvandan ayıran bir özelliktir. İmam Fahreddin Er Razi (ra): Akıl, eşyânın sıfatının noksan, kâmil, kötü ve iyi olmasını bilmektir. Câfer-i Sâdık (ks) İmâm-ı Âzam’a (ra) akıldan sual eder. Hz. …

Daha fazlası »

Cumhuriyet’in İlânı Bir Oldu Bittiye Mi Getirildi?

Ahmet Anapalı İtalyanların Trablusgarb’a “Libya’ya” saldırmasının ardından savaş psikolojisini iliklerine kadar yaşamaya başlayan Osmanlı halkı, 1909’dan 1922’nin Eylül’üne kadar hiç durmaksızın yedi cephede birden savaşa savaşa düşmanın belini kırmayı, uğrunda şehit düşmeye can attığı Allâh’ının inâyeti ile başardı. Cephede zafer elhamdülillâh ki inanan ve “İslâm’ın Son Ordusu” diye ümmete lanse edilen Osmanlı ordusuna âitti. Sıra, cephede kazanılan zaferin aynısının masada …

Daha fazlası »

Kıyamet

Kıyâmeti koparan biziz. Biz bütün gönlümüzle Allah desek, Allah nidâsına kulum hitâbını duysak, kopmaz kıyâmet. Allâh Allâh diyen bulundukça kıyâmet kopmaz. Nefsinde, Allah deyip kulluk yapan, evinde âilesinde, Resûlüllâh (sav) sevgisi, ehl-i beyt muhabbeti ve Kur’ân kıraati olan, işinde ticâretinde, helâl kazanca tâbi olan, idâresinde, âdil devlet reisi bulundukça kopmaz kıyâmet. Çünkü kıyâmet, hayırlılar üzerine kopmaz. Ne kadar kıyâmeti beklesek …

Daha fazlası »

AŞK

Aşk hakkında yazı yazmam taleb edilince, hemen Fuzûlî geldi hatırıma. “Yâ Rab belâ-yı aşk ile kıl âşinâ beni, Bir dem belâ-yı aşktan etme cüdâ beni” “Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib, Kılma derman kim helâkim zehri dermânındadır.” “Aşk imiş her ne var âlemde. İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak.” Aleyhissalât ü Vesselâm Efendimiz’e duyduğu derin sevgiyi de şu …

Daha fazlası »

Cennet Kadınlarının Seyyideleri

İbn-i Abbas (ra) şöyle rivâyet etmiştir: Peygamber (aleyhissalatu vesselâm) dört çizgi çizdi ve şöyle buyurdu: “Cennetlik kadınların en üstünleri Hatîce, Fâtımâ, Meryem ve Âsiye’dir.” Bu mübârek hanımefendiler Rasûlullah (sav) tarafından işte böyle medh edilmişlerdir. Validelerimizin nasıl özellikleri vardı ki Efendimiz tarafından böyle bir mevki için müjdelenmişlerdi? Kuşkusuz bu mübârek vâlidelerimizi anlatmak buraya sığmaz… Biz de yerimiz müsaade ettiği kadarıyla Cennet …

Daha fazlası »

Türk Dış Politikası’nın Fay Hatları ve Şanghay İşbirliği Örgütü Tartışmaları

Uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde belki de çok nadir görülen uzlaşı konularından biri devletlerin dış politika uygulayıcısı olarak tek ve meşru aktör oldukları konusudur. Ancak dış politikada karar alma süreçleri ve bu süreçler içerisinde hangi aktörlerin hangi düzeyde etkili olması gerektiği uluslararası ilişkiler literatürü içerisinde oldukça geniş ve hararetli tartışmaları da ortaya çıkarmıştır. Bu süreci etkileyebilecek unsurlar, aktörler, kişiler ve gruplar …

Daha fazlası »