Anasayfa / Genel Arşiv (Sayfa 30)

Genel Arşiv

Patates – Bazik, Sağlıklı ve Şifâlı

Patates kolayca ve çabukça pişirilebilir ve patatesle hazırlanabilecek sayısız târif vardır. Patates şişmanlatmaz, kan şekeri dalgalanmalarına sebep olacağından korkmaya da lüzum yoktur. Patates – Türlerde Renkli bir Çeşitlilik Dünyâ üzerinde 5000 kadar patates türü vardır. Beslenme fizyolojisi açısından bakıldığında renkli patatesler özellikle ilginçtir. Renkli görünüşleriyle (kırmızı, sarı, mor/mavi) bakanlarda iyi bir intibâ bırakmakla kalmazlar, normal patateslere nisbetle daha yüksek antioksidan …

Daha fazlası »

İnancımıza Yapılan Saldırılar Karşısında Târihi Yeniden Yazmak

Aslında târih her an yazılıyor. Ancak kişisel öykümüzün mutluluk anlarını yazmaya güç yetiremeyen kalem târih konusunda da mutluluğa ve huzûra tekabül eden dönemleri yazmaya güç yetiremez. Siyâsal târih ne yazıyor sanıyorsunuz? Siyâsal târih savaşları anlatmıyor mu? Siyâsal târih, aslında baştan sona savaşların târihinden ibâret değil mi? Siyâsal târih savaştan önce savaşın nedenlerini; savaş esnâsında onun seyrini; savaştan sonra da barışın …

Daha fazlası »

Sevgi Dindarlığı

Allah (cc)  hem sevilen hem korkulan bir varlıktır. Allah’tan korkmamız, düşmandan veya yırtıcı bir hayvandan korkma duygusuna benzemez. Korkumuzun sebebi, O’na olan büyük saygımızdır. Nasıl ki, babasını çok seven bir çocuk onu incitecek davranışlardan şiddetle kaçınır, onu üzmekten korkarsa, bizim Allah’tan korkmamız da bir bakıma O’nu çok sevmemizden kaynaklanıyor demektir. Kur’ân-ı Kerim’de “sevgi” sözüne sıkça rastlanır. Meselâ “Allah iyilik edenleri …

Daha fazlası »

Himmet Ehlinin Hâlleri

Himmetin sözlük anlamı; bir işe dikkat edip önem vermek, ilgilenmek, araştırıp tecessüs etmek, üzüntülü ve kederli olmak, iyice yaşlanmak, azim, enerji, istek, meyil ve şevk gibi anlamlara gelmektedir.1 Tasavvuf ıstılâhı olarak himmet; kulun mânevî bir hâl veya başka bir şey elde etmek için, bütün rûhânî güçleriyle birlikte kalbinin Hakk’a yönelmesi demektir. Erenlerin maksadı hâsıl eden, iş bitiren ve dileklerini yerine …

Daha fazlası »

Müslüman Olmanın Gerektirdiği Bir Sorumluluk: Din Kardeşi İçin Fedâkârlıkta Bulunmak / Îsâr Sâhibi Olmak

Makâlenin başlığı bize neler anlatıyor, bunları üç maddede toplayabiliriz: “Müslüman olduğunun bilincinde olmak.” “Müslüman olmanın gerektirdiği mükellefiyet ve sorumlulukları yerine getirmek.” “Din kardeşi için fedâkârlıkta bulunmak.” Her üç konu da birbiriyle içiçe, biri diğerinin lâzımı durumunda. Aslında sâdece birinci madde yeterli: “Müslüman olduğunun bilincinde olmak”. Bu bilinç kazanılırsa, diğer iki madde kendiliğinden yerine getirilecektir. Bu ifâde anlam zenginliğine sâhip çok …

Daha fazlası »

Habbe-i Muhabbetin Çimlenmesi: Sevginin İspâtı, İtâat

Sevgi ve nefret, gönülde yer eden, söz ve davranışlarda kendisini göstermesi gereken iki duygudur. Sevgi ve nefret, cılız bir niyet ve kuru bir iddia değildir. Seviyorum diyen kimse, söylem ve eylemleriyle bu sevgisinin gereğini yerine getirmelidir. Aynı şekilde, nefret ediyorum diyen kimse, bu nefretinin gereğini yapmalıdır. Birçok şeyin aşındığı günümüz dünyâsında sevgi ve nefret de yapay bir hal almıştır. Seni …

Daha fazlası »

Hicret’in Allah Rasûlü’nün (sav) Dâvetindeki Yeri ve Mesajı

Hz. Peygamber’in (sav) Mekke’den Medîne’ye göç etmesi sıradan bir vatan değişikliği değil, özelde İslâm târihinin, genelde de dünyâ târihinin en mühim hâdiselerinden birisidir. Dolayısıyla bu hâdisenin sebep ve netîcelerinin bu önemi dikkate alınarak ortaya konulması gerekir. Hicret; terk etmek, ayrılmak, bir yerden bir yere gitmek anlamlarına gelir. Istılah anlamında ise Hz. Peygamber’in (sav) Mekke’den Medîne’ye göç etmesi demektir. Muhacir kavramı …

Daha fazlası »

Teslîmiyet Gerek Asırlar Öncesinden Gelen Selâma

Allâh’a inanmak, O’nun herşeyin yaratıcısı ve sâhibi olduğuna sorgusuz suâlsiz inanabilmek. O’ndan (cc) gelen her emri kalpte hissetmek, dille tasdîk etmek. Bu kul olabilmenin en güzel hâli olsa gerek. Yüce Allah âyet-i kerîmede şöyle târif eder o muttakî kullarını: “Allâh’a îmân edip ona sımsıkı sarılanları ise (Allah), kendisinden bir rahmet ve lutfa kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir yola …

Daha fazlası »

Bir Derviş-Şâir Olarak Yûnus Emre’nin Portresi

“Derviş Yûnus söyler sözü Yaş dolmuştur iki gözü Bilmeyenler ne bilsin bizi Bilenlere selâm olsun” Yûnus Emre Edebiyat târihleri, kitapları, sözlükleri Yûnus Emre’yi “şâir” olarak tanıtırlar. Yûnus Emre’ye dâir bu sıfatlandırma, ona âit olduğunu düşündüğümüz metinler dikkate alındığında elbette yanlış değildir. Çünkü bunlar bir şiirin taşıması gereken bütün özellikleri taşımaktadır. Diğer yandan ise ortada bu şiirlerin toplamının yer aldığı bir …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (32. Mektup)

Baştanbaşa lütuf ve şefkatle yazılmış, peş peşe muhabbet güneşiyle parıltılı 5 Şubat 1321 târihiyle kayıtlı, âlim ve fâzıllara yakışan kalitedeki güzel ve ilmî mektubunuz sevinç vesîlesi olarak elime ulaşınca hayır duâları Cenâb-ı Hakk’ın yüce katına sunuldu. Zerreyi zirveye ve çiğ damlacığını dünyâ semâsına yükselten Cemâl ve Celâl sâhibi Mevlâ’ya binlerce hamd ü senâ olsun ki benim gibi duâcınız fakîr ve …

Daha fazlası »