Anasayfa / Genel Arşiv (Sayfa 20)

Genel Arşiv

Gurbet

Gurbet Alemdar Düşündüğümüzde, hepimizin garîb olduğunu anlarız. Çünkü biz ruhlar âleminden geldik, ana rahmine düştük. Asıl gurbeti, bu dünyâya gelmekle yaşadık. Efendimiz (sav) de, “bu dünyâda garîb ve yolcu gibi olun” buyuruyor. Gurbeti, vatancüdâ olan, ülkesinden ayrılanlar için kullanırlar. Mânâ ikliminde dolaşanlar için hiç de böyle değildir. Yûnus Emre ve emsâlinin, Cennette bile garîb olduğunu görürüz. Yiyecek içecekler, giyim kuşamlar, …

Daha fazlası »

Sâlikin Mânevî Yolculuğunda Gönlünü Meşgûl Eden Duygu ve Düşünceler: Çeşitleri, Olumlu ve Olumsuz Yönleriyle Sûfî Düşüncede Havâtır

Sâlikin Mânevî Yolculuğunda Gönlünü Meşgûl Eden Duygu ve Düşünceler: Çeşitleri, Olumlu ve Olumsuz Yönleriyle Sûfî Düşüncede Havâtır Abdullah Sivaslı ‘Hâtır’ kelimesinin çoğulu olan ‘havâtır’ kavramı; ‘aklına gelmek, hatırlamak, içine doğmak’ gibi anlamlara gelmektedir.1 Genel olarak bu kavram, ‘insanın irâdesi dışında zihnine gelen iyi veya kötü düşünceleri’ ifâde için kullanılmıştır.2 Sûfî terminolojide ise; ‘sâlikin kalbine Hakk, melek, nefis veya şeytandan gelen …

Daha fazlası »

Minâre

Minâre Saliha Malhun Simyâ ilmi Sühreverdi Maktûl ile birlikte terk etti belki de yeryüzünü. Çünkü öyle olmasa bizler şu parmağını göğe uzatmış gibi duran eşyâya bir anlam verebilirdik. Kadim dünyânın bütün sâlikleri yaşadığı her çağda eşyâya isim verirken onlara bir ses yarığının ortasından bakmışlar evvelâ. Köke bakmışlar, kökene bakmışlar. İnsanın kökeninde var bu haslet. Küçük çocukların oyuncaklarını en küçük parçalarına …

Daha fazlası »

Genç Müslümanın Enerjisi

Genç Müslümanın Enerjisi Rasim Özdenören Genç Müslümanın enerjisi… Geleceğin kapısını genç Müslümanın enerjisi açacak… Saklamaya gerek yok. Müslümanların egemen olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Dünyada birbuçuk milyar Müslümanın yaşadığı doğrudur. Fakat bu birbuçuk milyar Müslümana rağmen Müslümanların egemen olduğu bir dünyada yaşamıyoruz. Gelecek gençlerindir. Ancak dünyanın kurulu düzeni (dünyaya egemen olan sistem: barbar kapitalizm) bu geleceği karartıyor. Sahte avuntular, sahte mutluluk …

Daha fazlası »

Abdülhamid’in İslâm Birliği Siyâseti ve Senûsiyye Tarîkatı

Abdülhamid’in İslâm Birliği Siyâseti ve Senûsiyye Tarîkatı Prof. Dr. Kadir Özköse Her ne kadar gerileme dönemine girmiş, Karlofça Antlaşması’ndan beri gittikçe zayıflamış olsa da bilhassa II. Abdülhamid’in saltanatı döneminde Osmanlı Devleti, tüm Müslüman halkların umûdu konumundaydı. Emperyal emellerle İslâm dünyâsına hançer gibi saplanan Avrupa sömürge güçleri karşısında çâresiz kalan Müslüman halklar, Osmanlı hilâfetini kendilerini bu batılı güçlerin saldırılarından koruyacak yegâne …

Daha fazlası »

Hz. Peygamber’in (sav) İnsana ve Haklarına Verdiği Değer

Hz. Peygamber’in (sav) İnsana ve Haklarına Verdiği Değer Prof. Dr. Adem Apak Günümüze kadar varlığı ve etkinliği devam eden başlıca hukuk sistemleri, felsefî ve dinî ekoller genel anlamda insanın değerli olduğu ve onun dokunulmaz, vazgeçilmez hak ve hürriyetlere sahip bulunduğu noktasında görüş birliği içerisindedirler.1 Buna göre temel insan hakları, insanın sırf insan olduğu için doğuştan kazandığı, vazgeçilmez, devredilemez, kutsal haklar …

Daha fazlası »

Fetihler Yapan Fâtihlerin Yüreğini Taşıyan Gençler Yaşar Bu Topraklarda

Fetihler Yapan Fâtihlerin Yüreğini Taşıyan Gençler Yaşar Bu Topraklarda Nuriye Eycan Kalplerine dokunularak büyütülen, yüreklerine gül tohumları serpilen, merhamet ve şefkatin davranışlarına yansıdığı, sevgi dolu ama bir o kadar da vakur bir nesil istiyorum. Annelerin feryâdını babaların yıkılmışlığını gördükçe, kaybolan gencecik çocukları görüyorum. Anne babaların kendi elleri ile ateşe ittikleri, âdetâ dokunulmaz gibi, kıyamadan yetiştirdikleri çocukların taşlaşmış, robotlaşmış sanki insan …

Daha fazlası »

Haziresinde Beş Osmanlı Şeyhü’l-İslâm’ı Barındıran Mescid

Haziresinde Beş Osmanlı Şeyhü’l-İslâm’ı Barındıran Mescid Nidayi Sevim Şeyhü’l-İslâm, İslâmî konularda en yüksek derecede bilgi ve yetkiye sâhip olan kimse anlamına gelir. İlmiye sınıfının başı yani âlimlerin en kıdemlisi ve reisidir. Şeyhü’l-İslâmlık ise günümüz Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yerine getirdiği görevleri uhdesinde bulunduran kurumdur. Bu önemli özelliği sebebiyle Şeyhü’l-İslâm, Osmanlı Devleti’nde pâdişahtan sonra gelen en …

Daha fazlası »

Yeryüzünün Tuzu!

Yeryüzünün Tuzu! Mustafa Özcan Cezayir’de yayınlanan Al Shuruq gazetesinin sıkı tâkipçileri arasındayım. Cüneyd-i Bağdadi’nin de severleri ve sevenleri cümlesindenim.  Sûfîlerin deyimiyle ‘lâ yeşka bihim celisuhum / onlarla düşen kalkan şaki olmaz, mahrum kalmaz.’ Salih İvad adlı yazarın ‘el İmam Cüneyd el Bağdadi’ başlıklı yazısını görünce merâkımı celbetti ve bir çırpıda okudum.  Bilmediğim yanlarından bâzılarına daha muttalî ve âşinâ oldum.  Makâle …

Daha fazlası »

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (35. Mektup)

Mektûbât-ı Es’ad-ı Erbilî (ks) (35. Mektup) Güncelleme: Fatih Çınar Tarîkat ağacının güzel sesli bülbülü ve hakikat kubbesinin feyz saçan hatibi olan maarifin ilerlemesine çalışan bir kardeşimizin ifâde gücü yüksek olan dil ve misk kokulu kalemiyle yazılan, Yûsuf’un gömleği gibi koku alma duygusunu güzel kokusuyla büyüleyen iltifat dolu mektubunuzun siyah yazıları gözlerimi nurlandırdı, beyazı ise gönlümü hoş etti. Sözün geliş ve …

Daha fazlası »