Genel

Yûnus Emre’de Akıl ve Gönül

Yûnus Emre’de Akıl ve Gönül Mustafa Özçelik Eger akıl başdayısa gönülde ol tuşdayısa İkisi bir işdeyise düşman bana kâr eylemez Yûnus Emre Yûnus Emre’nin şiirlerine bakıldığında, gerek Dîvân’ında gerekse Risâlet’ün-Nushiyye’sinde hem “akıl” hem de “gönül” kavramına özel bir yer verildiği görülür. Bu yüzden onu hem “gönül” hem de “akıl” şâiri olarak görmek gerekir. Bu durum, onun tevhîdî inanışı gereği insanı …

Daha fazlası »

Fakîh ve Muallim, Ortopedik Engelli Bir Sahabi: Muaz b. Cebel

Fakîh ve Muallim, Ortopedik Engelli Bir Sahabi: Muaz b. Cebel Mehmet Nezir Gül İslâm’ın Son Peygamberi Hz. Muhammed (sav) engelli-engelsiz hiçbir ayırım yapmadan herkese, başarılı olacağı, yapabileceği, yerine getirebileceği görevleri verirdi. Kimin hangi görevi ne ölçüde yapacağını bilir; kişilere yararlı olacağı, kendini ifâde edebileceği görevleri verirdi. Asr-ı Saâdet’e baktığımız zaman bu anlayışın çok etkin bir biçimde gerçekleştiğini, kimsenin bir engelinden …

Daha fazlası »

İslâm’ın Geleceği Aydınlık ve İzzetlidir. Peki Ya Müslümanların!!!???

İslâm’ın Geleceği Aydınlık ve İzzetlidir. Peki Ya Müslümanların!!!??? Mahmut Eyüpoğlu İslâm dîni Allâh’ın insanlar için seçtiği en ilk ve en son ve en mükemmel dindir. Allah, insanların bu dinden başka din edinmelerini aslâ ve kat’â kabûl etmeyecektir. Çünkü öyle buyuruyor: “Kim İslâm’dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden aslâ kabûl edilmeyecek ve o âhirette ziyân …

Daha fazlası »

Safa Vakfı ve Verenel Derneği Hedef Tazeledi

Safa Vakfı ve Verenel Derneği Hedef Tazeledi Haber: Abdülhamid Emre Safa Vakfı ve Verenel Derneği 21-23 Ağustos 2020 tarihleri arasında Türkiye Geneli Şube Başkanları ve Temsilcileriyle birlikte Nevşehir Kozaklı’da “İstişare ve Bilgilendirme” toplantısında bir araya geldi. Program Muhsin Kara’nın Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başladı.  Kur’ân tilâvetinin ardından konuşan Ali Ramazan Dinç Efendi, “Eğer biz O’nun (cc) yolunda olursak, Habîbi’nin (sav) sünnet-i …

Daha fazlası »

Suçlar ve Cezâlar

Suçlar ve Cezâlar Hamdi Hatipoğlu Her Belâ ve Musîbet İmtihan Değildir İnsanların başına gelen belâ ve musîbetlerin birçok sebep ve hikmetleri vardır, fakat çoğu insanlar bunu anlayıp gereği gibi değerlendiremezler. Belâlar ya umûmî veya husûsî olarak gelir. Umûmî olarak gelen belâlar herkesi kapsar. Husûsî olan belâlar genelde mü’minlerin başına gelir. Bu da ya imtihân ya uyarı yâhud cezâ niteliğinde olabilir. …

Daha fazlası »

El-Adl (cc)

El-Adl (cc) Dr. Mehmet Sürmeli EL-ADL (cc): Mutlak adâlet sâhibi, aşırılığa yönelmeyen. Her şeyi yerli yerince yaratan; bir şeyi konulması gereken yere koyan. Allâh’ın her varlığa lâyık olduğu imkân ve kâbiliyetleri bahşetmesi. Allâh’ın, yaratıklarına nîmet vermesi ve ihsanda bulunması. Zulümden uzak olan ve hak sâhiplerine haklarını veren anlamında, Allâh’ın esmâ-i hüsnâsından biridir. Adl’in tersi zulümdür. Allah Teâlâ hakkında muhâldir. Allâh’a zulüm isnâd etmek …

Daha fazlası »

Mekke Müşrikleri Ateist Değillerdi: İnanç Tahlîli

Mekke Müşrikleri Ateist Değillerdi: İnanç Tahlîli Dr. Mehmet Sürmeli İnsanın Allah’la (cc) olan bağlantısını koparmaması için onunla dâimâ bilinçli bir iletişim içerisinde olması gerekir. Bunun da yolu evvelâ Hz. Peygamber’i (sav) örnek alarak; anlamını, helâllerini-haramlarını öğrenerek, âyetlerin vâkıa-vahiy ilişkisini kavrayarak, mesel ve kıssalar üzerinde tefekkür ederek ve nüzûl dönemini bilerek Kur’ân-ı Kerîm’i okumaktır. Okuyup öğrendiklerini hayâtına katmaktır. İslâm’ın emretmiş olduğu …

Daha fazlası »

Çocuklarda Arkadaş İlişkisi

Çocuklarda Arkadaş İlişkisi Asuman Düzgün Çocukluk arkadaşı, okul arkadaşı, yol arkadaşı, hayat arkadaşı gibi hayâtımızın her döneminde bize eşlik etmesini istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz bir kavramdır arkadaşlık. İnsan ömrünü anlamlı kılan ve çok önemli bir boşluğu dolduran arkadaşlık, insanlık târihi kadar eskiye götürür bizi. Çünkü insan hep bir başkasına ihtiyaç duyan sosyal bir varlık. Gönlü gönüldaş, rûhu yârenlik arar. Kalbinin …

Daha fazlası »

Editör’den

Ufkumuz Kur’ân ve Sünnet Olsun Hepinizi Allâh’ın (cc) selâmı ile selâmlıyoruz. Yeni bir sayının tâzeliğini ve heyecânını sizlerle birlikte yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu sayımızda “Ufukta Görünen” konusunu dosyamızda işlemeye gayret ettik. Müslüman büyük düşünen, büyük hedefleri olan ve bu hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalışan ufuk insanıdır. Zîrâ o, Ufuk Peygamberinin ümmetidir. O Peygamber ki bu dünyâdan giderken ümmetine iki …

Daha fazlası »

Kanâat

Kanâat Alemdar Kanâat, az ile yetinmektir. Ama biz sonsuzluğa tâlibiz. Bitmeyen tükenmeyen nîmet istiyoruz Rabbimizden. “Doğrusu senin için tükenmeyen bir mükâfât vardır.”1 “Fakat îmân edip sâlih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır. Ancak îmân edip dünyâ ve âhiret için yararlı işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ödül vardır.”2 “Duâ ettiğinizde çok isteyin, çünkü vereceği hiçbir şey Allâh’a …

Daha fazlası »