Genel

İhtiras Bataklığı / İdris Kocabaş

Bir amaca ulaşma husûsunda kişinin bütün benliğini saran, çoğu zaman hakîkatin perdelenmesine sebep olan istek ve tutkular bütününe ihtirâs denilmektedir. İhtiras kelimesinin kök formu olan “hırs” kavramı, sözlükte: “Bir şeyi şiddetle arzu etme, ona aşırı derecede tutkun olma; şiddetli ve sonu gelmeyen istek, taşkın arzu, aç gözlülük.”1 anlamlarına gelmektedir. İnsanın bulunduğu âna veya geleceğe yönelik pek çok hedefleri ve idealleri …

Daha fazlası »

Hakk’a Vuslatının 747. Yılı Münasebetiyle Hz. Mevlânâ / Hamdi Hatipoğlu

Yatırırken bu sedef kakmalı şimşir beşiğe Neyle kundakladılar Hazret-i Mevlânâ’yı? Perdelerden taşırıp neyleri çığlık çığlık Neyle kundakladılar Hazret-i Mevlânâ’yı? Bir ipekten ve köpükten yaratılmış yumuşak tüyle Kundakladılar Hazret-i Mevlânâ’yı Kıyılardan, ovalardan dererek inciyle, çiyle Kundakladılar Hazret-i Mevlânâ’yı Gece mehtâbı elekten geçirip kirpikler Ayla kundakladılar Hazret-i Mevlânâ’yı Mesnevîsinde bir altın lüleden nur akıtıp Öyle kundakladılar Hazret-i Mevlânâ’yı ‘Bu yürek durmayacaktır’ dediler.. …

Daha fazlası »

Îman Sâlih Amellerle Kuvvet Bulur / Dr. Mehmet Sürmeli

Îmânı güçlendiren ve onu ihsan hâline çıkaran şey; mârifette yakîn ve sâlih amellerdir. Bu sebeple Hz. Peygamber (sav); “Sizin en takvâlınız benim, çünkü Allâh’ı en iyi bileniniz benim”1 buyurmuştur. Sâdece mârifetle yetinmeyen Allah Rasûlü (sav) de: “Ölene (yakîn kendisine gelene) kadar”2 ibâdetle emrolunmuştur.3 Bu emrin gereğini en güzel şekilde yerine getiren Rasûlullah (sav); ‘Ayakları şişene kadar geceleri namaz kılmış ve kendisine: …

Daha fazlası »

El-Afüv (cc) / Dr. Mehmet Sürmeli

El-Afüv (cc): Hiçbir sorumluluk kalmayacak biçimde günahları afveden, bağışlayan, silen; suç işleyenlere ânında cezâ vermeyen, kullarının tekliflerini azaltan, güç yetiremeyecekleri şeyleri insanlara teklif etmeyen anlamında Allâh’ın esmâ-i hüsnâsından biridir. Afv ve müştakları Kur’ân’da 35 âyette geçmektedir. Affetmek Kur’ân’dan öğrendiğimize göre Allah Teâlâ’nın tekelinde olan bir yetkidir. Dilediğini affeder, lâyık olanları da dilediğince cezâlandırır. Günahları cezâlandırmak adâletinin, affetmek de lütfunun gereğidir. Affetmek …

Daha fazlası »

Aşiri İzin Verici Anne-Baba Tutumu / Asuman Düzgün

Bir şiirde geçiyordu ‘Herkes öldürebilir sevdiğini’ mısrâsı. İlk okuduğumda içim ürpermişti. Sevmek ve buna rağmen sevdiğine zarar vermek nasıl olurdu? Daha sonra aklıma çocuklarını çok seven ve bu sevgilerinin gereği olarak onların her istediğini yerine getiren ebeveynler geldi. Yâni farkında olmadan, çok sevdikleri evlatlarının gelişimine zarar veren anne-babalar. Tabiî ki her sağlıklı anne-baba, dünyâya getirdiği evlâdını çok sever ve onu …

Daha fazlası »

Editör’den…

İhtiyaç mı İhtiras mı? Çok kıymetli okurlarımız, hepinizi Allâh’ın (cc) selâmı ile selâmlıyorum. Yeni bir sayının tâzeliğini ve heyecânını sizlerle birlikte yaşamanın mutluluğu içerisindeyim. İşbu elinizdeki sayımızda “İhtiyaç mı İhtiras mı?” konusunu dosyamızda işledik. Değerli Okurlarımız, Allah (cc) insanoğlunu yeryüzünde halîfe olarak yaratmış ve ona belli sorumluluklar yüklemiştir. Yeryüzü ve üzerindekiler insanın tabiatına uygun kılınmış ve onun kullanımına verilmiştir. Yaratanını …

Daha fazlası »

Deniz / Alemdar

Cenâb-ı Hakk, ilim ve kudretinin sınırsız oluşunu, deniz misâliyle haber verir: “Ey Peygamber! Yaratanın sonsuz ilmiyle yaratılanların sınırlı bilgisi arasındaki farkı, akıllarda kalacak çarpıcı bir örnekle ortaya koymak üzere de ki: “Rabb’imin sonsuz ilim ve hikmetini gözler önüne seren kelimelerini yazmak için bütün denizler mürekkep ve ağaçlar kalem olsa, yine de okyanuslar tükenir, fakat Rabb’imin kelimeleri tükenmezdi; hattâ mevcut olanlara …

Daha fazlası »

Kader ve Kaza / Mahmud Sâmî Ramazanoğlu (ks)

“(Gerek) yerde (gerek) nefislerinizde herhangi bir musîbet vukûa gelmemiştir ki bu Bizim onu yaratmamızdan evvel mutlakâ bir kitabda yazılmış olmasın. Şübhesiz ki bu Allâh’a göre kolaydır. (Allah bunu) elinizden çıkana tasalanmayasınız, O’nun size verdiği ile sevinip şımarmayasınız diye (yazmıştır). Allah çok böbürlenen her kibirliyi sevmez.” (Hadîd, 22-23.) Musîbet; hedefe isâbet eden mermi gibi insana dokunan bir felâkettir. Kuraklık, hayvânâta ârız …

Daha fazlası »

Hz. Lokman’dan (as) Öğütler / Kalemdar (ks)

Kıymetli kardeşlerim! Lokmân (as) buyurdu ki: Dört bin nebîyi tetkîk ettim. Onlardan şu sekiz kelimeyi insan­lara öğüt olarak seçtim: Eğer namazda iseniz, kalbinizi muhâfaza ediniz. Vesveseyle namaz kılmayın. Namazda huzur ve huşû olmazsa o namaz, namaz değildir. Mü’minûn sûresinin bir ve ikinci âyetlerinde buyuruluyor ki: ‘Mü’minlerden namazlarında huşû sâhibi olanlar kurtuldu.’ (Mü’minûn, 23/1-10.) Namazda huzur istiyor musunuz? O hâlde Reşahât …

Daha fazlası »

“Gazâlî, İmâm-ı Âzam Gibi İsimleri Kendime Örnek Aldım” / Söyleşi: Yunus Emre Altuntaş

Diyanet Vakfı Ansiklopedisi’nin Tasavvuf İlmi Heyet Başkanlığını yaptınız ve İbn-i Haldun Maddesini yazdınız. Ayrıca Mukaddime’yi Türkçe’ye ilk kazandıranlardansınız. Neden İbn-i Haldun? Tasavvuf alanı akademisyeni olarak sizi İbn-i Haldun’a götüren neydi? İslâm dünyâsı ve gençlerimiz açısından bu büyük âlimin önemini anlatır mısınız? Bâzıları tasavvuf denilince, gideceksin kâmîl olan veya olmayan bir şeyh efendiye ondan el alacaksın, ona bağlanacaksın, o sana evrad-ezkâr …

Daha fazlası »