Yenidünya Dergisi

Naz Makamında Bir Veli

Kıymeti takdir, ehline mahsustur. Her an terakki, mertebe ve makam kaydettikleri için güçtür onları tanıma. Bir nefeslik taatleri, ins ve cinin ameline tekabül etmesinden dolayı. Üstazımız, Sami Efendi Hazretleri için,”Kırk yıldır görüşürüm, her görüşüm birbirinden farklıdır. Hala ona doyamadım.” buyururlardı. Bandırmalı Ali amca bir hatırasını şöyle nakletmişti:”Sami Efendi’nin etrafında bir kısım insanlar pervane gibi dönüyordu. Sakallı neşe dolu bir zat, …

Daha fazlası »

Dünya ve Ahirete Yetecek Ameller

“Kalpteki huzur ancak Allâh’ı (c.c.) tanımakla hâsıl olur.” Tasavvuf güzel ahlâktır; güzel ahlâkı tesis etmek için vardır. İnsan ancak güzel ahlâka erişmek suretiyle Rabbine muhtaç ve insanlardan müstağni, rıza-yı Bârî yolunda bir hayatı ikame edebilir. Güzel ahlâkın kendisinde tecessüm ettiği en güzel örnek de, âlemlerin fahr-i ebedîsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir. O’nun ahlâkı Kur’ân ahlâkıydı. O, s.a.v. Kur’ân’ı yaşadı …

Daha fazlası »

Barış

“Bir toplum kendisini değiştirmedikçe Allah Teala Onları değiştirmez.” (13/11), “Kim Allah Teala ile arasındaki muameleyi en güzel bir şekilde yaparsa, insanlar ile olan muamelesinde de, Cenab-ı Hakk ona yeterli olur. Kim gönlünü ıslah ederse, Allah Teala da onun dışını ıslah eder. (her işini rast getirir)” İbn Ömer (ra)’in rivayetiyle Efendimiz (s.a.v.), insanın kendisiyle barışık olmasını tenbih buyurur. Kötülükle emreden nefsin …

Daha fazlası »

Denize Girmekten Korkanlar Korkanlar İnci Toplayamazlar

Allah Teâlâ’nın tevfiki ile iman denizine dalanlar ‘Tevhid’ incisini toplarlar. Ebedî cennette kalırlar. Sonsuz nimete ererler. imanda kemâle erenler de, yeme, içme ve nikah zevkinden geçip Cemâl-i ilâhî’ye nail olurlar. İmanla şereflenen müminler, iman denizinden topladıkları incilerle cemiyetin ağız tadı olurlar. Çünkü müminlerde tefrika, kin, kibir, hasetlik ve zulüm olmaz. Onlar Kur’an-ı Kerîm’ de şu şekilde vasfedilirler: Namazlarında huşuludurlar. Boş …

Daha fazlası »

Kuruyan iklimlerin Hayat Bulduğu Ay

Kuruyan iklimlerin hayat bulduğu Ramazan ayı, yaygın rivayetlere göre “Mü’minlerin ayı” olarak bilinir. Caferü’s-Sâdık’tan (r.a) gelen bir rivayete göre ise, Rasûlullah (s.a.v) “Ramazan ayı Allah’ın ayıdır.” buyurmuşlardır. Enes bin Mâlik’ten (r.a) gelen bir rivayette de “Sadece Ramazan demeyiniz; Allah Teâlâ nasıl “Ramazan ayı” buyurmuş ise sizler de öyle deyiniz.” buyrularak inananlara bir tembihte bulunulmuştur.”Ramazan”, “kızgın taşlar” demektir. Günahları yakması sebebiyle …

Daha fazlası »

Her Şey Bir’in Etrafında Dönüyor

Var oluşta bir dönüş var ve bizler aslında hep dönüyoruz. Allah-u Teâlâ, sanki bizlere; sevgim ve muhabbetim için gelin yolumda sonuna kadar aşkla dönün, buyuruyor, cinler değil bütün âlem dönüyor. Ay, güneş, yıldızlar dönüyor. Bölünmez, parçalanmaz denilen atomlar dönüyor. Her ân bir şe’n var. Her şey Bir’in etrafında dönüyor. Meryem Sûresi’nde (19/93) Rabbimiz, “Göklerde ve yerde hiçbir kimse yoktur ki, …

Daha fazlası »

Nereye Dönerseniz Dönün Allâh’ın Yüzü Oradadır

“Allah Teâlâ güzeldir, güzeli sever.” , “İşini düzgün ve sağlam yapanı Allah sever.” hadis-i şerifleri güzel sıhhate işarettir. İslam’ın vazgeçilmez temel esaslarından biri sanattır. Allah’ımızın isimlerinden biri de EL-MUSAVVİR’dir. Her mahlûka suret veren demektir. Öyle bir suret verir ki:”Şanım hakkı için biz insanı çamurdan, süzülmüş bir hülasadan yarattık. Sonra Onu sağlam bir yerde ana rahminde bir ‘NUTFE’, hakir bir damla …

Daha fazlası »

Rahmet Bahrine Yolculuk

Hac ve umre, akraba, eş, dost ve çevre ile iyi münasebetler kurulması açısından en güzel vesilelerden biridir. Yola çıkan kişi, helalleşir. Allah’a ısmarladık diyerek sevgiyi perçinleştirir. Eğer küslükler varsa barışmaya bu yolculuk sebep olur. Madden çıkılan bu sefer, ahiret yolculuğunun da misalidir. Çünkü kişi; Ölümü ile çoluk çocuğunu, ehlini ve malını terk eder sadece ameli ile kavuşur Mevlâya. Giyer kefeni, …

Daha fazlası »

Câhidû Fillah Olupdur Niyyetüm , Enbiyâ ü Evliyâya İstinadım Var Benim

Fatih Sultan Mehmed Han 1432 yılında dünyaya geldi. 1481 yılında alemi ukbaya irtihal eyledi. Hacı Bayram-ı Veli, Edirne’ye geldiğinde Fatih Sultan Mehmet beşikteydi. Babası II.Murad:”İstanbul bize gerek, himmet et de bu şehri alalım.” dediğinde; “Sen de ben de bu fethi görmeyeceğiz. Beşikteki şehzade ile, bizim köse, Akşemsettin Veli göreceklerdir.” cevabını verir. Babası II. Murad, üç geceden birinde Peygamberimiz (sav)’i görürdü. …

Daha fazlası »

Kadîm Bir İletişim Vasıtası Gönül Anteni

Televizyon, çağımızın en mühim iletişim araçlarından. Aynı zamanda dünyada şu anda uluslararası iletişimin temel vasıtası da yine televizyon. Bu gücünü hesaba katarak düşünürsek “erdemli insan” olmanın özelliklerinin anlatılabileceği ne de güzel bir vasıta aslında. Bunun için reyting gayesi, yayıncılığın en büyük hedefi olmamalıdır. Ve bunun için ahlâka uygun olmayan hayat kesitlerini özendirici görüntüler ve bilgiler ekrandan dünya semasına yayılarak onu …

Daha fazlası »